NEN 3140 inspectie

Voor onze opdrachtgever MVM-beheer hebben wij in diverse panden een NEN 3140 inspectie uitgevoerd. Om de veiligheid van het gebruik van elektrische installaties zoveel mogelijk te waarborgen schrijft NEN 3140 voor dat elektrische installaties periodiek moeten worden geïnspecteerd. De inspectie bestaat uit een visuele inspectie en uit een inspectie door meting en beproeving.

MVM Beheer