Onderhoudscontract Haagse Wijk- en Woonzorg

Voor de Haagse Wijk- en Woonzorg gaan wij het onderhoud uitvoeren. Het betreft hier de verpleeghuizen en woonzorgcentra van HWW. Het onderhoud dat wij gaan uitvoeren bestaat uit:

  • jaarlijks onderhoud Brandmeldcentrale
  • jaarlijks onderhoud Noodverlichting
  • jaarlijks onderhoud Blusmiddelen
  • jaarlijks onderhoud Sprinklerinstallatie
  • Beheerder BMI
  • Beheerder Sprinkler