Start Zone A Fase 3 ESA Estec

Na het opleveren van Fase 2 heeft DC-Beheer BV ook opdracht gekregen van ESA Estec voor de begeleiding van de werkzaamheden in Fase 3. Deze werkzaamheden zullen gaan plaatsvinden in Zone A op het terrein van ESA Estec. Naast de controle van de uitgevoerde werkzaamheden, zal DC-Beheer BV waar nodig ondersteunen met advies op het gebied van de brandveiligheid.