skip to main content

Overige diensten

Ontruimings-/vluchtroute plattegronden

Ontruimingsplattegronden zijn plattegronden, die op duidelijk zichtbare plaatsen in het gebouw hangen en aangeven welke vluchtroutes er zijn voor een noodsituatie zoals brand. Ontruimingsplattegronden moeten worden ingericht conform diverse NEN-normen en hieraan in detail voldoen. Het is daarom aan te raden het tekenen van deze plattegronden door een deskundig en ervaren bedrijf te laten uitvoeren. U bent hiervoor aan het juiste adres bij DC-Beheer.

De plattegrond in hoofdlijnen:

De ontruimingsplattegrond moet eenvoudig zijn en goed leesbaar voor personen die geen technische tekeningen kunnen lezen. Bovendien moet de plattegrond zo opgesteld zijn dat deze correspondeert met de positie waarin de lezer zich bevindt (links op de plattegrond is ook links in het gebouw). In de ontruimingsplattegrond staat onder meer informatie in de juiste kleurstelling in over:

  • de positie waar de lezer staat
  • alle relevante (nood)uitgangen
  • de horizontale en verticale vluchtroutes (vloeren, trappen, helling banen)
  • de elementaire brandbestrijdingsmiddelen (brandslanghaspels, handbrandmelders enz.)
  • de aanwezige liften met de vermelding dat deze bij brand niet mogen worden gebruikt

WILT U MEER WETEN OVER ONTRUIMINGS- EN VLUCHTROUTE PLATTEGRONDEN?

 Laat een bericht achter of bel ons op:

015-8878177