Controle brandveiligheid nieuwbouw

Regelmatig inspecteren wij panden welke recentelijk zijn gebouwd, helaas blijkt ook in deze panden soms de brandveiligheid niet op het juiste niveau te zijn. U kunt een inventarisatie van de brandveiligheid laten uitvoeren vlak voor de oplevering van een pand, de testrapporten van de toegepaste producten en de gestelde WBDBO eis, worden tijdens de inventarisatie in de praktijk getoetst. Hierdoor krijgt u een duidelijk beeld van de situatie met eventuele aanbevelingen. U kunt dan in overleg met uw aannemer/installateur de nodige maatregelen treffen om er voor te zorgen dat alles in de praktijk overeenkomt met de wet- en regelgeving uit het bouwbesluit op het moment van oplevering.