Praktijk oplossingen met kostenindicatie

Het brandveilig maken van een pand kan soms hoge kosten met zich meebrengen. Wij kunnen door middel van een door ons uitgevoerde volledige brandveiligheidsinventarisatie met daarin genoemde praktijkoplossingen een kostenraming voor u maken. Zo heeft u snel een beeld van de te verwachte kosten. Uiteraard kunnen wij u ook van dienst zijn met het aanvragen van offertes, opdrachtverlening en de begeleiding van de werkzaamheden.