PVE

 

Een brandmeldinstallatie (BMI) en een ontruimingsalarminstallatie (OAI) zijn essentiële brandveiligheidsinstallaties van een gebouw. Beide installaties zijn primair bedoeld om bij te dragen aan de veiligheid van de aanwezige personen. De installaties zorgen in geval van brand voor een vroegtijdige detectie (brandmelding) en alarmering (ontruimingsalarm).

De installatie moet uiteraard aan een bepaald aantal eisen voldoen. Deze eisen worden vastgelegd in een PVE, Programma van Eisen. De minimale eisen waaraan de installatie moet voldoen staan omschreven in het Gebruiksbesluit, de NEN 2535 (BMI) en de NEN 2575 (OAI). Verder kunnen de eisende partijen zoals de brandweer, eigenaar en eventueel de verzekeraar in bepaalde gevallen aanvullende voorwaarden stellen. Dit geheel wordt dan vastgelegd in een PVE.

DC-beheer kan u van dienst door een volledige en vakkundige PVE op te stellen.

Uiteraard willen wij u heel graag informeren over de mogelijkheden.  U kunt door middel van het contactformulier informatie aanvragen. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met u opnemen. Bellen mag uiteraard ook.