Gebruiksvergunningtekeningen

Conform de Omgevingsvergunning brandveilig gebruik dient bij de aanvraag of melding bij de gemeente een plattegrond van iedere bouwlaag en een situatietekening worden ingediend. Deze tekeningen moeten aan diverse voorwaarden voldoen.

Op de plattegronden moeten de volgende gegevens staan:

1. schaalaanduiding;

2. per bouwlaag:

 • hoogte van de vloer boven het meetniveau (aansluitend terrein);
 • gebruiksoppervlakte;
 • maximaal aantal personen;

3. per ruimte:

 • vloeroppervlakte;
 • gebruiksbestemming;
 • bij ruimten voor meer dan 25 personen, de hoogste bezetting van die ruimten;
 • opstelling van inventaris en van inrichtingselementen als bedoeld in de artikelen 2.3.1 en 2.3.2 van het Gebruiksbesluit;

4. met aanduidingen van de plaats van, voor zover deze aanwezig zijn:

 • brand- en/of rookwerende scheidingsconstructies;
 • vluchtroutes;
 • draairichting van deuren;
 • zelfsluitende deuren ;
 • sluitwerk van deuren;
 • vluchtrouteaanduidingen;
 • noodverlichting;
 • oriëntatieverlichting als bedoeld;
 • brandmeldcentrale en brandmeldpaneel;
 • brandslanghaspels;
 • mobiele brandblusapparaten;
 • droge blusleidingen;
 • brandweeringang;
 • sleutelkluis of –buis;
 • brandweerlift.

 

Overige eisen aan tekeningen en plattegronden:

1. De situatietekening moet voorzien zijn van een noordpijl

2. Situatietekening: schaal ≥ 1:1000

3. Plattegronden van gebouwen met een bruto vloeroppervlakte:

< 10.000 m2: schaal ≥ 1:100

≥ 10.000 m2: schaal ≥ 1:

Uiteraard willen wij u heel graag informeren over de mogelijkheden.  U kunt door middel van het contactformulier informatie aanvragen. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met u opnemen. Bellen mag uiteraard ook.